AstraZeneca offentliggjør opplysninger om verdioverføringer til helsepersonell


Fra 1. januar 2021 vil AstraZeneca offentligjøre alle honorarer til helsepersonell. Tidligere har det vært opp til hvert enkelt helsepersonell å avgjøre om honorarer de har mottatt fra legemiddelselskaper for oppdrag skulle gjøres kjent, og de aller fleste har takket ja til offentliggjøring. En endring i bransjereglene sikrer nå full åpenhet om dette fra 2021, da muligheten til å takke nei til offentliggjøring fjernes.

En ny samarbeidsavtale mellom Legeforeningen og Legemiddelindustrien (LMI) gir grunnlag for regelendringen. Foreningene har gjort en juridisk vurdering hvor allmenne interesser om åpenhet om interaksjoner mellom legemiddelindustrien og helsepersonell anses som viktigere enn behov for hemmelighold av honorarer. Dette kalles «berettiget interesse» og erstatter individuelt samtykke som juridisk grunnlag for offentliggjøring. Ordningen har blitt gjennomgått av Datatilsynet for å sikre at personvernhensyn er tilstrekkelig ivaretatt.

For helsepersonell som holder foredrag eller utfører andre oppdrag som medisinske eksperter for AstraZeneca i 2021, vil det bety at alle kontrakter vil inneholde en klausul om at honoraret vil bli offentliggjort og klausulen er en forutsetning for avtalen.

Verdioverføringer fra industrien til helsepersonell har vært offentlig tilgjengelig siden 2016, etter at den europeiske bransjeorganisasjonen for legemiddelselskaper (EFPIA) vedtok at dette skulle gjøres. I Norge har andel av helsepersonell som har samtykket til offentliggjøring vært stigende, og i 2019 lå den på over 75 prosent.

AstraZeneca ser stor nytte av å benytte helsepersonell som foredragsholdere og medisinske eksperter, og anerklenner at helsepersonell i stor grad har samtykket til offentliggjøring av honorarer frem til nå, og dermed har bidratt til å skape en åpenhetskultur. Vi ser nå frem til enda større åpenhet omkring dette viktige samarbeidet.