Våre preparater

AstraZeneca arbeider innen sentrale terapiområder som kreftsykdommer, hjertekar-, nyre og metabolske sykdommer, lungesykdommer, inflammatoriske og autoimmune sykdommer, nevrovitenskap og vaksiner.


Hjertekar-, nyre- og metabolske sykdommer

AstraZeneca har som mål å utvikle en pasientsentrert tilnærming til behandling av kardiovaskulære og metabolske sykdommer, der vi tar hensyn til mange risikofaktorer ved å kombinere vår kompetanse innen hjerte-kar, metabolske sykdommer og kronisk nyresvikt i en integrert tilnærming. Med denne tilnærmingen, ser vi på pasienten som helhet, fordi vi vet at hjerte- og karsykdommer er en kjent konsekvens av diabetes og kronisk nyresvikt. I hvert av våre forskningsområder forsøker vi å redusere ytterligere den sykelighet og dødelighet som kardiovaskulære sykdommer forårsaker, inkludert organskader.


Tikagrelor

Eksenatid


Eksenatid


RosuvastatinDapagliflozin


Saksagliptin/metforminhydroklorid


Natriumzirkoniumsyklosilikat


SaksagliptinFelodipin


Dapagliflozin/Saksagliptin


Dapagliflozin/metforminhydroklorid

Kreftsykdommer

Vi har en målsetting om å bekjempe kreft som årsak til sykdom og død. På tross av at forskning og utvikling stadig fører til større innsikt i kampen mot kreft, dør mer enn 8 millioner mennesker årlig av kreft på verdensbasis. AstraZeneca har stort fokus på kreftforskningen for å kunne tilby legemidler som forbedrer behandling og omsorg for pasienter med kreft. Vi har en bred portefølje av kreftlegemidler som bygger på ulike vitenskapelige plattformer og mekanismer, og som er med på å dekke det medisinske behov innen en lang rekke kreftformer.


Fulvestrant


Durvalumab


Gefitinib


OlaparibOsimertinib


Goserelinacetat


Goserelinacetat


Lungesykdommer

Sykdommer i luftveiene er en stor byrde, både for pasienter og samfunnet forøvrig. Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er den fjerde største dødsårsaken verden over, og anslagsvis 300 millioner mennesker lider av astma. I over 40 år har AstraZeneca flyttet grensene for forskning og utvikling innen luftveissykdommer. Siden vår første bronkodilator ble tilgjengelig, har våre forskere fortsatt arbeidet med å forbedre behandling og livskvalitet for pasienter med astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ved å utvikle biologiske og målrettede inhalasjonsbehandlinger, innovative kombinasjonsbehandlinger og medisinsk utstyr, for å kunne tilby den mest hensiktsmessige behandlingen for hver enkelt pasient.


Glykopyrronium/formoterol 


Terbutalin


RoflumilastFormoterol/aclidiniumbromid


Aclidiniumbromid


BenralizumabBudesonid


Budesonid/formoterol


Budesonid/formoterolBudesonid/formoterol


Budesonid/formoterol


PalivizumabInfeksjon og vaksiner

AstraZeneca utvikler vaksiner. Gjennom internasjonalt samarbeid, forsker AstraZeneca frem nye løsninger på de globale utfordringene innen dette sykdomsområdet.

For spørsmål om AstraZeneca sin Covid-19-vaksine (Covid-19 Vaccine AstraZeneca), vennligst ring vår lokale avdeling på +47 23 96 23 13. Du kan også kontakte oss via denne linken.

Vær oppmerksom på at AstraZeneca ikke kan gi privatpersoner råd om sykdommer eller vaksinasjoner. I slike spørsmål ber vi deg kontakte legen din eller avdelingen/klinikken som er ansvarlig for vaksinasjonen.
Inflammatoriske og autoimmune sykdommer

Vi retter vår forskningsinnsats innen immunologi mot å få en bedre forståelse av de felles biologiske mekanismene som finnes mellom mange inflammatoriske og autoimmune sykdommer, samt de grunnleggende mekanismer for sykdom. Med denne strategien kan vi identifisere og velge ut terapeutiske mål for legemidler som har potensiale til å behandle mange inflammatoriske og autoimmune sykdommer. Gjennom våre fremskritt på dette området ønsker vi å gi merverdi til de vitenskapelige miljøene, bidra til å redefinere behandling og tilby innovative legemidler som kan bidra til å endre pasienters liv verden over.

Nevrovitenskap

AstraZeneca arbeider for å utvikle substanser som forbedrer behandlingen av nevrologiske sykdommer. Vi bygger videre på vår arv innen forskning og utvikling ved å fokusere på viktige sykdommer i sentralnervesystemet samt på smertelindring og psykiatri. For å videreføre forskningen innen nevrovitenskap, samarbeider AstraZeneca med andre aktører i legemiddelindustrien, så vel som i den akademiske verden. Det er fortsatt store medisinske behov innen kognitive llidelser, kronisk smerte og andre sykdommer i sentralnervesystemet.


Kvetiapin

Leveringssituasjon på apotek


Leveringssituasjon 
AstraZeneca AS leverer varer til Norges tre grossister en gang per uke.

Vi har for tiden ingen leveringsproblemer.

Contact person: Tone Sørvik


Medisinsk informasjon for helsepersonell besvarer spørsmål vedrørende AstraZeneca sine produkter

Du kan stille dine spørsmål via epost eller på telefon 21 00 64 00.

Telefontiden er mandag-fredag kl 08.00-17.00. Utenom disse åpningstidene og på helligdager, vil du bli satt over til en vakttjeneste som kan hjelpe med henvendelser som haster.

Vi gjør oppmerksom på at vi som legemiddelfirma ikke har anledning til å gi medisinskfaglige råd til pasienter og pårørende.