Forskning og utviklingFilm om vår forskning

AstraZenecas hovedformål er at forskningen skal stå i sentrum for alt vi gjør. Forskningen motiverer oss til å flytte grensene for hva som er mulig.

Vi stoler på potensialet i nye idéer og utvikler dem, både internt og med eksterne samarbeidspartnere, for å bedre behandlingen av sykdommer.

AstraZeneca forsker innen hjerte/kar, metabolisme (inklusive akutt kranskarsykdom, diabetes og kronisk nyresykdom), kreftsykdommer, luftveier og inflammasjon samt autoimmune sykdommer.