AstraZenecas verdioverføringer til helsepersonell og –organisasjoner for 2017, 2018 og 2019


Her publiseres AstraZenecas verdioverføringer til helsepersonell og-organisasjoner i Norge for 2017, 2018 og 2019

AstraZeneca ser på samarbeid med helsepersonell og –organisasjoner som et positivt bidrag til pasientbehandling og medisinsk forskning. For å kunne tilby pasienter optimale behandlingsalternativer må helsepersonell holde seg oppdaterte om tilgjengelige legemidler, og legemiddelindustrien har en oppgave ved å tilby denne informasjonen. Helsepersonell kan gi legemiddelindustrien relevant informasjon om hvordan legemidler fungerer i vanlig klinisk praksis og kan med det bidra til rett legemiddelbruk.

AstraZeneca respekterer at pasienter og omgivelsene forventer åpenhet omkring samarbeidet for å være trygge på at helsepersonell er upartiske og alltid vil anbefale den mest relevante behandlingsmulighet.

Den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA) har vedtatt at alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og –organisasjoner skal offentliggjøres. Etter vår mening vil retningslinjene om offentliggjøring bidra til større åpenhet om samarbeidet.

Verdioverføringer som er offentliggjort her gjelder for honorar for oppdrag og konsulenttjenester, bidrag til kostnader ved arrangementer, herunder registreringsavgifter, samt reise- og overnattingskostnader.

Offentliggjøring av verdioverføringer til mottakere har til hensikt å rapportere verdien som er tilført de helsepersonell og –organisasjoner som vårt firma samarbeider med. Dette er i henhold til de retningslinjer som er fastsatt regelverk for EFPIA og LMI. Offentliggjøring på individuelt nivå er basert på samtykke gitt av hvert enkelt helsepersonell og i henhold til lokale retningslinjer som vårt firma er forpliktet til å overholde. Offentliggjøringen gir ikke tillatelse til videre bruk og behandling av helsepersonells profesjonelle opplysninger. Metodedokumentet gir informasjon om innholdet i rapporteringen.


Metodedokumentet beskriver hvordan fordelingene har blitt samlet inn, hva som er inkludert og hvordan forskjellige ting har blitt definert.
 

Rapportene fra AstraZeneca over verdioverføringer til Helsepersonell og -organisasjoner i 2017, 2018 og 2019»
 


For mer informasjon om EFPIA, gå inn på hjemmesiden til LMI