Personvern og datasikkerhet


Dette nettstedet drives av AstraZeneca. Vi tar personvernet til brukerne av nettstedet og sikkerheten for deres personopplysninger svært alvorlig.

Formålet med disse Retningslinjene for personvern er satt opp i henhold til prinsippene som styrer vår bruk av de personopplysningene du gir oss, eller som vi innhenter om deg, via Internett. Ved å bruke dette nettstedet, eller (der dette er aktuelt) ved å registrere deg som bruker av online-tjenestene som vi yter, samtykker du til denne bruken. Vi ber deg om å lese våre Retningslinjer for personvern grundig. Enhver tvist som måtte oppstå med tanke på personvern vil være underlagt disse retningslinjene, alle meldinger om krav og bestemmelsene i lokal lov (svensk, dansk, finsk eller norsk lov slik det måtte være aktuelt)

Vi kan komme til å endre disse Retningslinjene for personvern når som helst. Derfor ber vi deg sjekke disse Retningslinjene for personvern av og til for å forsikre deg om at du kjenner den siste versjonen som vil gjelde fra tidspunktet du går inn på nettstedet. Vi vil selvsagt varsle deg om eventuelle endringer der vi er forpliktet til å gjøre det.

BESKRIVELSE AV INFORMASJONEN VI SAMLER INN OG HVORDAN VI BRUKER DEN

1. Aggregert informasjon

Som mange andre kommersielle organisasjoner overvåker vi bruken av dette nettstedet ved å samle inn aggregert informasjon ved hjelp av cookies (se under). Typisk samler vi inn informasjon om antall besøkende på nettstedet, på hver nettside og det opprinnelige domenenavnet til den besøkendes internettleverandør. Denne informasjonen brukes for å forstå den besøkendes bruk av nettstedet og kan deles med andre selskaper innenfor Gruppen og med andre tredjeparter. Vi har ingen mulighet til å fastslå identiteten til den enkelte brukeren fra den aggregerte informasjonen.

2. Personopplysninger

Hvis du blir bedt om å registrere deg for å bruke dette nettstedet eller på annen måte fylle ut et søknadsskjema online (det vil si for å få oppdateringer via e-post) vil vi samle inn personlig identifiserbar informasjon om deg, som navn, e-postadresse, landet der du bor og annen informasjon som du oppgir frivillig.

Vi har som mål å stadig forbedre innholdet og funksjonaliteten på nettstedet. Derfor kan vi komme til å samle inn informasjon om hvordan du spesielt bruker dette nettstedet gjennom bruken av cookies (og andre liknende teknologier) (se under). Vi kan også overvåke mønstre i kundetrafikken og bruken av nettstedet for å hjelpe oss med å forbedre designen og layout-en på nettstedet for å personliggjøre din opplevelse ved å skreddersy innholdet du ser og dermed optimalisere din brukeropplevelse. Vi kan også utføre strategiske analyser av våre medlemmers kontoer for å fastslå, blant annet, hvor mange av dem som er aktive, hvor ofte de brukes og hvor mange av våre andre nettsteder du er registrert på.

Av og til kan vi innhente personsensitiv informasjon om deg, for eksempel informasjon knyttet til din fysiske eller mentale helse eller tilstand, men bare hvis du frivillig gir oss denne informasjonen. Ved å gi oss denne informasjonen samtykker du til at vi behandler dine sensitive personopplysninger for de formålene som framgår i disse Retningslinjene for personvern og alle varsler om innsamling som gis.

Vi kan også komme til å innhente informasjon om dine meninger, for eksempel når du sender oss tilbakemelding eller stiller oss spørsmål.

Vi kan også av og til motta informasjon om deg fra andre kilder (som tredjeparter eller andre selskaper innenfor Gruppen) som vi vil legge til informasjonen som vi allerede har om deg for å hjelpe oss med å forbedre og skreddersy våre tjenester for deg.

Hvis du gir oss informasjon om andre personer, for eksempel en kollega, bekrefter du at de har utnevnt deg til å handle på deres vegne og samtykker i behandlingen av deres personopplysninger, inkludert sensitive personopplysninger og at du har informert dem om vår identitet og formålene (slik de framgår av disse Retningslinjene for personvern) som deres informasjon vil bli behandlet i henhold til

Vi kan komme til å avsløre personlig informasjon for å overholde juridiske krav eller krav fra andre myndigheter, eller som svar på en ikkeobligatorisk forespørsel om informasjon fra en offentlig etat eller virksomhet.

Du samtykker i at vi overfører din informasjon til land eller rettskretser som ikke gir de samme juridiske nivået på databeskyttelse som i hjemlandet ditt. Hvis vi faktisk foretar slik overføring vil vi sikre at din informasjon er korrekt beskyttet mens den blir overført og mens den er i destinasjonslandet.

DU KAN VELGE BORT Å MOTTA YTTERLIGERE INFORMASJON FRA OSS

Hvis du har valgt å motta informasjon om våre produkter og tjenester, eller produkter og tjenester fra andre AstraZeneca-selskaper og du ønsker å velge bort å motta ytterligere informasjon, kan du gjøre dette ved å bruke den følgende lokale kontaktinformasjonen:

I Sverige http://www.astrazeneca.se/kontakta-oss

I Danmark http://www.astrazeneca.dk/kontakt/

i Finland http://www.astrazeneca.fi/astrazeneca/yhteystiedot/

I Norge http://www.astrazeneca.no/kontakt-oss

Du bør oppgi følgende på all kommunikasjon: ditt navn, brukernavn ( hvis slikt finnes), registreringsinformasjon (hvis slik finnes) og navnet på nettstedet.

SLIK BESKYTTER VI DIN INFORMASJON

Vi har hensiktsmessige retningslinjer for sikkerhet som har til hensikt å sikre, så langt som det med rimelighet er mulig, sikkerheten og integriteten til all vår informasjon, inkludert dine personopplysninger.

BRUK AV COOKIES

Generelt er cookies små tekstfiler som sendes til din nettleser og som lagres på harddisken på PC-en din. Cookies fungerer som et minne for et nettsted og gjør at nettstedet kan huske din PC når du komme tilbake til nettstedet. Dette er særlig viktig for nettsteder som krever at du logger deg inn i og med at det øker hastigheten på tilgangen din. Vi bruker både økt-cookies (som eksisterer bare inntil at du lukker nettleseren) og varige cookies (som eksisterer i en lengre, fastsatt tidsperiode).

Noen av våre annonseringsbannere kan sende en cookie til harddisken din (uansett om du klikker på banneret eller ikke). Hvis du så senere besøker det annonserte nettstedet vil vi vite at du har sett banneret vårt. Dette lar oss holde oversikt over suksessraten for slike banner.

Størstedelen av nettleserne aksepterer cookies, men du kan vanligvis endre nettleserens innstillinger til å avvise cookies, deaktivere eksisterende eller ganske enkelt la deg få vite når nye sendes til harddisken din. Men vær klar over at hvis du avviser eller deaktiverer cookies kan noen av funksjonaliteten i nettstedet gå tapt.

Publisert: 2011-11-30