Personvernerklæring og datasikkerhet


Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger

I denne personvernerklæringen refererer «AstraZeneca», «Vi», «Oss» og «Vår» til selskapene i AstraZeneca‑konsernet.

Vi fastslår formålene og måten dine personopplysninger samles inn, brukes og/eller fremlegges og administreres på linje med AstraZenecas globale interne standarder for personvern.

AstraZeneca tar personvernet og sikkerheten til dine personopplysninger veldig seriøst. Denne personvernerklæringen skisserer hvilke personopplysninger vi kan samle inn om deg og hvordan vi kan bruke dem.

Fra tid til annen kan vi endre denne personvernerklæringen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer når vi er pålagt å gjøre dette.
 

Hvilken informasjon samler vi inn og hvordan bruker vi den?

Hvis du må registrere deg for å bruke dette nettstedet, eller fylle ut et nettskjema, eller sende oss en e-post (f.eks. for å få e-postoppdateringer eller be oss om å sende deg mer informasjon og/eller for å sende deg invitasjoner om å delta i vitenskapelige møter, promoteringsarrangementer, samarbeidsmuligheter og undersøkelser), kan vi samle inn og bruke personopplysninger om deg som:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Bostedsland
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Yrke (for eksempel, hvis du er en helsearbeider som søker informasjon om våre produkter)
  • IP-adresse

Slik informasjon vil bli gitt av deg og brukes av oss i våre legitime interesser for å administrere nettstedet, registrere deg for tjenester du har meldt deg på og svare på henvendelser eller forespørsler om informasjon du måtte ha.

Noen ganger kan vi få sensitive personopplysninger om deg, for eksempel hvis du frivillig gir informasjon som er knyttet til fysisk eller mental helse eller tilstand, som del av en informasjonsforespørsel. I så tilfelle bruker vi slik informasjon kun for å svare på din henvendelse og hvis aktuelt å gi deg ekstra veiledning (f.eks. for å informere deg om din rettighet til å sende inn en rapport om en negativ hendelse). Ved å gi oss denne informasjonen samtykker du i at vi kan behandle dine sensitive personopplysninger med formålene nevnt i disse retningslinjene for personvern og eventuelle gitte samlingsvarsel.

Dersom du bruker dette nettstedet, eller fyller ut et nettskjema, eller sender oss en e-post for å rapportere om en negativ hendelse du har opplevd mens du tok et AstraZeneca-produkt, må du gå gjennom personvernerklæringen for ditt relevante land, tilgjengelig via https://aereporting.astrazeneca.com for å få mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger med hensyn til og negative hendelser.
 

Informasjonskapsler

Vi kan også samle inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet med informasjonskapsler (og andre lignende teknologier), som en del av å forbedre innholdet og funksjonaliteten til nettstedet. For mer informasjon om bruk av informasjonskapsler, kan du se vårt Varsel om informasjonskapsler.
 

Aggregert informasjon

Vi bruker aggregert informasjon, som ikke identifiserer personer, til å overvåke kundetrafikkmønstre på nettstedet og spesielle sider, så vel som sidebruk, for å hjelpe oss med å forbedre designen og layouten til innholdet.
 

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger kan overføres til andre selskaper i AstraZeneca-konsernet. Vi kan også dele dine personopplysninger med visse tredjeparter som: IT-leverandører for formål som systemutvikling og teknisk støtte; revisorer og konsulenter for å verifisere vårt samsvar med eksterne og interne krav; lovorganer, lovhåndhevende agenter og stridende parter, i henhold til et juridisk rapporteringskrav; og en etterfølger eller forretningspartner til AstraZeneca eller til et selskap i AstraZeneca-konsernet i tilfelle det selger, divesterer eller setter opp et samarbeid / felles prosjekt for alle deler av sin virksomhet.
 

Slik lagrer vi dine data

AstraZeneca vil lagre dine personopplysninger i flere år i samsvar med lokale lover og selskapets retningslinjer for dokumentarkivering. Du finner mer informasjon om AstraZenecas interne retningslinjer for dokumentarkivering kan du gå til www.astrazenecapersonaldataretention.com.
 

Internasjonale overføringer

AstraZeneca-enheter og tredjeparter kan være basert hvor som helst i verden, hvilket kan inkludere land som kanskje ikke gir samme rettslige beskyttelser for personopplysninger som ditt hjemland. Uavhengig av hvilket land dine personopplysninger overføres til, deler vi kun dine personopplysninger basert på en streng nødvendighetsbasis og etter passende kontraktsbegrensninger (som AstraZenecas bindende konsernregler og standard EU-kontraktsklausuler). Du kan ha rett på å motta en kopi av AstraZenecas bindende konsernregler og/eller AstraZenecas standard EU-kontraktsklausuler etter forespørsel ved å kontakte AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.
 

Bindende konsernregler

Vi har sørget for samsvar med noen av våre juridiske forpliktelser med hensyn til personopplysninger ved å lage et sett av bindende konsernregler (Binding Corporate Rules, BCR-er). BCR-er fremlegger AstraZenecas personvernforpliktelser med hensyn til personopplysninger som overføres internasjonalt.

Du finner mer om disse forpliktelsene her. BCR-er og rettigheter som oppstår under dem gjelder ikke personopplysninger som har sin opprinnelse i USA.
 

Hvordan vi beskytter din informasjon

Vi har retningslinjer for sikkerhet som er ment for å sørge for, så langt det er mulig, sikkerheten og integriteten til all vår informasjon, inkludert dine personopplysninger.

Mer informasjon om hvordan AstraZeneca etterlever sine personvernforpliktelser er å finne i våre interne standarder for globale retningslinjer.
 

Hvilke rettigheter har du

Du kan kontakte AstraZeneca www.astrazenecapersonaldataretention.com når som helst for å be om tilgang til personopplysninger vi sitter på om deg, om å korrigere feil eller be om sletting av det samme eller trekke samtykket til visse typer behandling av dine personopplysninger. Hvis en slik forespørsel fører til at AstraZeneca eller dets tilknyttede selskaper bryter sine forpliktelser etter gjeldende lover, forskrifter eller retningslinjer, vil ikke AstraZeneca kunne etterleve din forespørsel, men du kan fortsatt be om at vi blokkerer bruk av din personopplysninger for videre behandling. Du kan også ha en rett til dataportabilitet til en annen behandlingsansvarlig under visse omstendigheter.

AstraZeneca har tilordnet et personvernombud med ansvar for å føre tilsyn med AstraZenecas samsvar med EUs personvernlovgivning, som du kan kontakte på eller privacy@astrazeneca.com; eller c/o Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA dersom du har noen spørsmål eller bekymringer angående behandling av dine personopplysninger. Hvis AstraZenecas behandling av dine personopplysninger dekkes av EU-lov, kan du også fremføre en klage til tilsvarende tilsynsmyndighet for datavern i ditt hjemland. Du finner navn og kontaktinformasjon for relevant tilsynsmyndighet under http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.


Avslutt videre kommunikasjon fra oss

Hvis du har valgt å motta informasjon om våre produkter eller tjenester, eller fra andre AstraZeneca-selskaper, og du ikke ønsker å motta slik informasjon lenger, kan du endre dette ved å sende en e-post til privacyrequests@astrazeneca.com. Du må skrive tydelig skrive disse opplysningene i all kommunikasjon: navn, brukernavn (hvis aktuelt), registreringsdetaljer (hvis aktuelt) og navnet på dette nettstedet.

Publisert: 24.01.2020