Våre preparater

AstraZeneca arbeider innen sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, luftveier, mage/tarm, infeksjoner, psykiatri, smerte og inflammasjon.


Du har klikket på en lenke til et nettsted beregnet kun for helsepersonell.