AstraZeneca Norge

AstraZeneca er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper. Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, diabetes, psykiske lidelser, luftveier og inflammasjon.


AstraZeneca donerer 9 millioner ansiktsmasker for å hjelpe helsevesenets håndtering av COVID-19 over hele verden

AstraZeneca donerer 9 millioner ansiktsmasker for å hjelpe helsevesenets håndtering av COVID-19 over hele verden. Første sending til Italia leveres denne ukenLeveringssituasjon på apotek

AstraZeneca AS leverer varer til Norges tre grossister hver torsdag.


Helseportal

Connect in health er en portal som gir tilgang til en rekke praktiske verktøy, ressurser, utdanningsprogrammer og informasjon om AstraZenecas legemidler. For å få full tilgang til portalen og eksempelvis bestille pasientmateriell, må man registrere seg.

Besøk portalen her


Pressemeldinger

AstraZeneca Norge legger ut pressemeldinger og annen relevant informasjon for journalister på My Newsdesk. Innholdet i pressetjenesten er kun beregnet for journalister og redaksjoner. Du kan også finne pressemeldinger på den globale hjemmesiden.Viktig informasjon til helsepersonell

Her finner du aktuell sikkerhetsinformasjon til helsepersonell.


Les mer her

Verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner

Den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA) og Legemiddelindustrien (LMI), har bestemt at LMI i år skal lage en oversikt over medlemsfirmaenes overføringer til pasient- og brukerorganisasjoner. AstraZeneca anerkjenner det viktige arbeidet som pasient- og brukerorganisasjoner gjør.  Vi støtter arbeidet med å bedre behandlingstilbud gjennom godt, rasjonelt og faglig samarbeid. Alt samarbeid skal være slik at hverken samfunnet eller pasientene kan trekke i tvil uavhengigheten eller integriteten til organisasjonenes eller firmaets ansatte. Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.

Her publiseres AstraZenecas verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner i Norge for 2016, 2017 og 2018

Verdioverføringer til helsepersonell/-organisasjoner

Den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA) har vedtatt at alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og –organisasjoner skal offentliggjøres. Etter vår mening vil retningslinjene om offentliggjøring bidra til større åpenhet om samarbeidet.

Her publiseres AstraZenecas verdioverføringer til helsepersonell og-organisasjoner i Norge for 2016, 2017 og 2018


Ønsker du å lese mer om firmaet, gå inn på AstraZeneca sin globale hjemmeside her. Her kan du lese om firmaet globalt, strategi, ledelse og AstraZeneca sine kjerneverdier.

Den globale årsrapporten til AstraZeneca er tilgjengelig her.