AstraZeneca Norge

AstraZeneca er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper. Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, diabetes, psykiske lidelser, luftveier og inflammasjon.


AstraZeneca i Norge


Ønsker du å lese mer om firmaet, gå inn på AstraZeneca sin globale hjemmeside her. Her kan du lese om firmaet globalt, strategi, ledelse og AstraZeneca sine kjerneverdier.

Den globale årsrapporten til AstraZeneca er tilgjengelig her.