AstraZeneca Norge

AstraZeneca er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper. Vår virksomhet er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, hjerte/kar, diabetes, psykiske lidelser, luftveier og inflammasjon.


AstraZeneca i Norge

Viktig informasjon til helsepersonell

▼Lynparza (olaparib): Risiko for feilmedisinering ved bytte mellom kapsel og ny tablettformulering

Verdioverføringer til pasient- og brukerorganisasjoner

Den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA) og Legemiddelindustrien (LMI), har bestemt at LMI i år skal lage en oversikt over medlemsfirmaenes overføringer til pasient- og brukerorganisasjoner. AstraZeneca anerkjenner det viktige arbeidet som pasient- og brukerorganisasjoner gjør.  Vi støtter arbeidet med å bedre behandlingstilbud gjennom godt, rasjonelt og faglig samarbeid. Alt samarbeid skal være slik at hverken samfunnet eller pasientene kan trekke i tvil uavhengigheten eller integriteten til organisasjonenes eller firmaets ansatte. Samarbeidet skal være preget av ryddighet, åpenhet og transparens.

Her publiseres AstraZenecas verdioverføringer til helsepersonell og-organisasjoner i Norge for 2016, 2017 og 2018

 

Verdioverføringer til helsepersonell/-organisasjoner

Den europeiske sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger (EFPIA) har vedtatt at alle verdioverføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og –organisasjoner skal offentliggjøres. Etter vår mening vil retningslinjene om offentliggjøring bidra til større åpenhet om samarbeidet.

Her publiseres AstraZenecas verdioverføringer til helsepersonell og-organisasjoner i Norge for 2016, 2017 og 2018


Ønsker du å lese mer om firmaet, gå inn på AstraZeneca sin globale hjemmeside her. Her kan du lese om firmaet globalt, strategi, ledelse og AstraZeneca sine kjerneverdier.

Den globale årsrapporten til AstraZeneca er tilgjengelig her.