Viktigheten av å snakke om hjertesvikt

Hjertesvikt er en sykdom som rammer omkring 64 millioner mennesker rundt om i verden1. Denne sykdommen kan være like alvorlig som de vanligste kreftsykdommene.

  

Hva er hjertesvikt?

Hjertesvikt er en kronisk sykdom som gjør at hjertet ikke pumper nok blod rundt i kroppen.2 Til tross for at det kan være en alvorlig sykdom, er det noen ganger vanskelig å identifisere de vanligste symptomene — kortpustethet, vedvarende hoste, vedvarende tretthet og svakhet, hevelse i anklene og nedsatt tenkeevne.3

Ifølge Heart Failure Gap Review, en global undersøkelse som AstraZeneca publiserte sammen med World Heart Federation (WHF) tidligere i år, kan 55% av allmennheten ikke angi riktig definisjon av hjertesvikt. AstraZeneca og WHF, som er den ledende organisasjonen innen hjerte- og karsykdommer globalt, har inngått et nytt samarbeid for å forebygge og redusere den globale byrden av hjerte- og karsykdommer. I pågående prosjekter arbeider vi for å øke bevisstheten rundt sykdommen, og drive frem evidensbaserte løsninger som kan forbedre forebygging, diagnose og behandling av hjertesvikt.

      

  

Ett av disse prosjektene har som mål å utdanne befolkningen i tegn og symptomer på hjertesvikt, og oppmuntre helsepersonell til å engasjere seg i diskusjoner med pasienter i risikogrupper. Noen felles mål er å:

·          redusere antall nye tilfeller av hjertesvikt

·          redusere antall dødsfall forårsaket av hjertesvikt

·          redusere antall sykehusinnleggelser for personer med hjertesvikt

·          forbedre livene til mennesker som lider av hjertesvikt og de som bryr seg om dem

 

   

Referanser

1. Vos T et al. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. The Lancet 2017; 390(10100):1211–59.

2. Mayo Clinic. Heart failure; 2020/05/29 [csitert 26 juni 2020]. Finnes på URL: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/heart-failure/symptoms-causes/syc-20373142.

3. American Heart Association. Warning Signs of Heart Failure [csitert 7 august 2020]. Finnes på URL: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/warning-signs-of-heart-failure

4. Mozaffarian D et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2016 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 2016; 133(4):e38-360.

NO-6993-10-20-AZ