Medisiner som øker livskvaliteten er mål for vår forskning

Vi anvender spisskompetanse innen vitenskap og teknologi for å utvikle substanser som kan bli til nye medisiner.

Les mer

Ny Helseportal

AstraZenecas har laget ny helseportal for helsepersonell, Connect in Health. Portalen gir tilgang til en rekke praktiske verktøy, ressurser, utdanningsprogrammer og informasjon om AstraZenecas legemidler. For å få full tilgang til portalen og eksempelvis bestille pasientmateriell, må man registrere seg her.

Nyheter

AstraZeneca Norge legger ut pressemeldinger og annen relevant informasjon for journalister på My Newsdesk.

Les mer