Medisiner som øker livskvaliteten er mål for vår forskning

Vi anvender spisskompetanse innen vitenskap og teknologi for å utvikle substanser som kan bli til nye medisiner.

Les mer

For oss er det viktig med ansvarlig forretningsførsel

AstraZeneca er tilsluttet FN-initiativet Global Compact som både er et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar. Alle våre ansatte skal være klar over og etterleve AstraZenecas etiske retningslinjer.

Les mer

Nyheter

AstraZeneca Norge legger ut pressemeldinger og annen relevant informasjon for journalister på My Newsdesk.

Les mer